Deze website van de Buurtbus Ugchelen maakt geen gebruik van Cookies, wel zijn er een aantal onderwerpen waarvoor een privacy statement nodig is:

  • We maken gebruik van formulieren om vragen te stellen en/of klachten te melden. In die formulieren vragen we om naam en e-mailadres, nodig om te kunnen reageren op de vraag. In het privacy statement is opgenomen hoe we met deze gegevens omgaan.
  • Voor de chauffeurs van de Buurtbus is er een apart onderdeel in de website opgenomen waarin allerlei informatie voor de chauffeurs wordt gedeeld. In dit geval b.v. namen, emailadressen, telefoonnummers en foto’s. In het privacy statement is opgenomen hoe we met deze gegevens omgaan.